ΑΟΣΜΟ

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΑΟΣΜΟ-1-1
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΑΟΣΜΟ-2-2

ΑΟΣΜΟ

Προσφέρει απόλυτη αντισηψία διότι έχει παραμονή στο δέρμα 2 λεπτά και κάνει απαστράκωση των μικροβίων, σε αντίθεση με το κοινό οινόπνευμα των 95 βαθμών που έχει παραμονή στο δέρμα 1 λεπτό, αλλά σε περιπτώσεις ανοιχτών πληγών δε πρέπει να τοποθετείται πάνω σε αυτές (το οινόπνευμα είναι αιμορραγικό) παρά μόνο να καθαρίζεται από τα μικρόβια η γύρω από αυτές περιοχή.